• Av. Demet Güney

12 Bankaya Karşı 3 Kata Kadar "Kartel Tazminatı" Davası


Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 tarihli kararı neticesinde, bir kısım devlet bankalarının da içinde olduğu 12 bankanın, 21 Ağustos 2007-22 Eylül 2011 tarihleri arasında mevduat, kamu mevduatı, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden kaynaklanan hizmetlerle ilgili tüketici aleyhine rekabeti bozacak şekilde kartel oluşturduğu ve hukuka aykırı bir uzlaşma ile ortak plan dahilinde hareket ettikleri ortaya çıktı. Bankaların bu kararın iptali için açtığı davalar nihayetinde, Danıştay nezdinde de durum incelendi ve kartelin varlığına dair Kurul kararı Danıştayca da onanmış oldu. Bu tespit sonucunda, 12 bankanın karteldeki konum ve faaliyetleri ayrı ayrı değerlendirilerek, hepsi için farklı miktarlarda olmak üzere toplam 1.116.957.468 TL (Bir milyar yüzonaltı milyon dokuzyüzelliyedi bin dörtyüzaltmışsekiz Türk Lirası) idari para cezası kesildi.


Peki bu ne demek oluyor?

Kararda geçen 12 bankanın, rekabet kurallarına aykırı olarak ve serbest piyasayı bozacak şekilde, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerine dair kendi aralarında gizli anlaşmalar yaptıkları, Rekabet Kurulu tarafından açığa çıkarılmıştır. Buna göre, kartel mensubu bankalar, 21 Ağustos 2007-22 Eylül 2011 tarihleri arasında çekilen kredilere ve kredi kartı harcamalarına en yüksek oran üzerinden faiz uygulayıp, mevduatlara ise olağandan düşük faiz uygulamışlardır. Böylelikle, haksız kazanç elde etmek üzere, bu tarihler arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden faydalanan herkesi (tüketiciler, tacirler, kamu kurumları) zarara uğratmışlardır.


Rakamsal olarak ifade edilecek olursa; Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararına göre;


· Konut kredilerinde 15 baz puanlık (0,15)

· İhtiyaç kredilerinde 10 baz puanlık (0,10)

· Taşıt kredilerinde 5-20 baz puan arasında (0,5-0,20)


bir kartel uzlaşması (ortak faiz artırımı) söz konusudur.

Mevduat ve kredi kartları faizlerinde ise net bir tespit yoktur.


Kartal Tazminatı Davasını Kimler Açabilir?

Bu davayı, 21 Ağustos 2007-22 Eylül 2011 tarihleri arasında, 12 bankadan herhangi birinden mevduat veya kredi kartı hizmeti almış olan yahut kredi çeken;


· Tüketiciler,

· Tacirler,

· Kamu kurumları (kamu mevduatları başta olmak üzere)


açabilirler. Bu dava ile, söz konusu kartel sebebiyle uğradıkları zararın 3 katına kadar tazminat talep etme hakları vardır. Zararın ne kadar olduğunun tespiti ise, dava sürecinde mahkemenin görevlendireceği bilirkişi incelemesi ile yaklaşık olarak belirlenecektir. Mahkeme, tespit edilen zararın 3 katına kadar tazminata hükmedebilecektir.


Davanın Harç ve Masrafları Yaklaşık Ne Kadardır?

Tüketiciler, kartel tazminatı talepli davalarda harçtan muaf olup, yalnızca gider avansı ödeyeceklerdir.

Tacirler ise, gider avansına ek olarak, dava değeri olarak gösterilecek asgari tutar üzerinden nispi harç ödemek suretiyle dava açabilirler.


21 Ağustos 2007-22 Eylül 2011 tarihleri arasında 12 bankadan herhangi birinden çekilen;

· Konut kredilerinde; çekilen kredi tutarının yaklaşık olarak asgari %38’i tutarında;

· Taşıt kredilerinde; çekilen kredi tutarının yaklaşık olarak asgari %12’si tutarında;

· İhtiyaç kredilerinde; çekilen kredi tutarının yaklaşık olarak asgari %7’si tutarında


tazminat kazanılması mümkündür.

Kartel tazminatı davası açacak şahsın, hali hazırda ilgili bankanın müşterisi olup olmamasının dava açma hakkına herhangi bir etkisi yoktur.


Emsal Karar Var Mı?

İhlal dönemi içerisinde kullanılmış bir taşıt kredisi nedeniyle ödenen yüksek faizden kaynaklı zararının tazmini için, 1 Ağustos 2013 tarihinde açılmış bir dava hakkında, Yerel Mahkeme davanın KABULÜ ile zararın 2 katı tutarındaki tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleriyle birlikte davacıya ödenmesine karar vermiş olup, karar kesinleşmiştir.


Davalı bankanın, çeşitli gerekçelerle yapmış olduğu kanun yararına bozma başvurusu da reddedilmiştir.


* Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve her türlü sorunuzu iletmek için iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

** Yukarıda yer alan yazı yalnızca paylaşım amacıyla tarafımızca hazırlanmış olup herhangi bir vekil-müvekkil ilişkisi doğurmamaktadır. Bu nedenle hukuki soru ve işlemleriniz için birebir bir hukukçudan destek almanız ve somut olayınız ile ilgili olarak sadece paylaşım ile hareket etmemeniz tavsiye edilir.

*** Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde kullanılması durumunda başta FSEK olmak üzere yürürlükteki ilgili mevzuatlar uyarınca yasal işlem yapılacaktır.Güncel Yazılar / Makaleler

© 2017 Güney Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.